Bine aţi venit pe site-ul Sindicatului Invăţământ Spiru Haret Iaşi!
Legislatie

Home | Stiri | Spiru Haret | Legaturi utile | Contact | Arhiva

 

Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient prin membrii săi!     Fiecare dintre noi face sindicatul să fie ceea ce este!

Home
Despre noi
Conducere
Membri
Legislatie
Calculator
Procese
Consultatii juridice
C.A.R.
Galerie foto

 

Legislatie generala Legi educatie Contract colectiv Salarizare Proiecte de legi

 
            În această pagină vom încerca să vă ţinem la curent cu cele mai importante acte normative care ne ,,guvernează'' activitatea noastră profesională, dar și pe cea din domeniul sindical.
De asemenea, pentru cei interesați, vom posta cele mai importante proiecte legislative aflate în dezbatere publică sau parlamentară.
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE

 

ACTE NECESARE PENTRU AJUTOR SOCIAL

 

 

 

HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 928/2013

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013 cu suma de 5.208 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".

Art. 2. Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013.

Art. 3. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2013.[vezi documentul]

  Cererile de ajutor social trebuie sa fie insotite de urmatoarele documente:

I.Deces – parinte:
1. copie xerox dupa certificatul de deces;
2. copie xerox dupa certificatul de nastere al solicitantului(in cazul doamnelor )
3. copie xerox dupa certificatul de casatorie al solicitantului(in cazul doamnelor)
4. copie xerox dupa actul de identitate solicitant;

II Deces sot – sotie
1. copie xerox dupa certificatul de deces;
2. copie xerox dupa certificatul de casatorie al solicitantului;
3. copie xerox dupa actul de identitate solicitant

III.Deces copil
1. copie xerox dupa certificatul de deces;
2. copie xerox dupa certificatul de nastere al decedatului;
3. copie xerox dupa actul de identitate solicitant

IV. Boala
1. Acte medicale doveditoare(copie scrisoare medicala);
2. copie xerox dupa actul de identitate solicitant;

V. Ajutor nastere
1. copie xerox certificat de nastere copil;
4. copie xerox dupa actul de identitate al mamei;
 
 
 
 
 

Home | Despre noi | Conducere | Membri | Legislatie | Calculator | Procese | Consultatii juridice | C.A.R. | Galerie foto

 © 2002-2018 S.I.S.H. Iaşi. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to admin@sindicatulinvatamantspiruharetiasi.ro.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate 98 609 vizite, începând din 24.07.2013. Last modified: 02/09/17.