Bine aţi venit pe site-ul Sindicatului Invăţământ Spiru Haret Iaşi!
Procese

Home | Stiri | Spiru Haret | Legaturi utile | Contact | Arhiva

 

Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient prin membrii săi!     Fiecare dintre noi face sindicatul să fie ceea ce este!

Home
Despre noi
Conducere
Membri
Legislatie
Calculator
Procese
Consultatii juridice
C.A.R.
Galerie foto

 
 

          Avand in vedere ca in unele unitati scolare nu se deconteaza cheltuielile de naveta ale personalului didactic si didactic auxiliar, sau se deconteaza partial, Sindicatul Invatamant SPIRU HARET Iasi initiaza in perioada imediat urmatoare actiuni in instanta pentru obligarea acestor consilii locale la respectarea Legii Educatiei Nationale si a Contractului Colectiv de Munca.

        Documentatia completa pentru intocmirea acestor dosare este postata pe site-ul sindicatului la CONSULTATII JURIDICE.[vezi aici]

 

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT

SPIRU HARET – IAŞI

 

SITUAŢIA PROCESELOR

la data de  01 iunie 2015

Cele marcate cu XXXX = ( NU AU CAZURI)

Nr.

Crt.

 

UNITATEA ŞCOLARĂ

DOSARE

DOBANDĂ PE

 LEGEA 221/2008

DOSARE

DOBANDĂ PE

 LEGEA 330/2009

+

285/2010

DOSARE PRIMA INSTALARE

DOSARE NEDIDACTIC

DOSARE

2 ORE

EDUCATIE FIZICA

INVATATORI

 1.

Col. Naţ. M. Sadoveanu Paşcani

1665/99/2014

Admis

5790/99/2014

      Admis

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

 2.

Col. Tehn. CF Unirea Paşcani

11405/99/2013

      Admis

 

5751/99/2014

Admis

 

1901/99/2015

NU ESTE CAZUL

 3.

Lic. M. Costin Paşcani

11687/99/2013

      Admis

8457/99/2014

Admis

8887/99/2014

T: 14.01.15

8885/99/2014

(Nita)-

1463/99/2015

2873/99/2015

 4.

Şc.  Gimnaziala I. Cantacuzino +

 

10390/99/2013

      Admis

5791/99/2014

ADMIS

 

1465/99/2015

T: 03/06/2015

 

 5.

Lic. Ec. N. Iorga Paşcani

11413/99/2013

      Admis

 

5923/99/2014

Admis

1401/99/2015

(Ionita Dana)

Admis

 

2017/99/2015

2365/99/2015

 6.

 Şc.   Gimnaziala Lunca + Blăgeşti

11617/99/2013

      Admis

10075/99/2014

 16/03/2015

 

709/99/2015

(Sargi Anastasia

Lacatus Ana Maria

Chitic Daniela)

T:20/05/2015

 

1895/99/2015

 

 7.

GPN  nr. 1 Paşcani

10277/99/2013

      Admis

 

5501/99/2014

Admis

 

LOCAŢIE  LA

GPP 2

1684/99/2015

T: 27/05/2015

NU ESTE CAZUL

 8.

GPP  nr. 2 Paşcani

10393/99/2013

      Admis

 

5501/99/2014

Admis

 

1690/99/2015

NU ESTE CAZUL

9.

GPP  nr. 3 Paşcani

10609/99/2013      Admis

 

8458/99/2014

Admis

 

1903/99/2015

NU ESTE CAZUL

10.

GPP  nr 4 Paşcani

10390/99/2013

      Admis

 

5501/99/2014

Admis

 

LOCAŢIE  LA

GPP 2

1690/99/2015(??)

NU ESTE CAZUL

11.

Şc.  Gimanziala Moţca

 

8172/99/2014

      Admis

8173/99/2014

Admis

 

 

XXXX

2724/99/2015

12.

Lic. Tehn. Cristeşti

9789/99/2013

      Admis

 

8460/99/2014

Admis

 

1614/99/2015

2727/99/2015

13.

Şc.  Gimanziala Mirosloveşti

9813/99/2013

      Admis

 

8459/99/2014

Admis

 

2027/99/2015

T:24/06/2015

2729/99/2015

14.

Şc.  Gimnaziala Ciohorăni

9787/99/2013

      Admis

Restanti 946/99/2015

 

 

8886/99/2014

 

2028/99/2015

2872/99/2015

2874/99/2015

15.

Şc. Valea Seacă

1661/99/2013

      Admis

 

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

16.

Şc. Gimnaziala Topile – V. Seacă

11555/99/2013      Admis

 

 

5735/99/2014

Admis

8882/99/2014

  

1902/99/2015

2371/99/2015

17.

Lic. Tehn. Tătăruşi

9810/99/2013

      Admis

 

 

9260/99/2014

ADMIS

1405/99/2015

T:13/05/15

2018/99/2015

2728/99/2015

18.

Lic. Tehn. Lespezi

9795/99/2013

      Admis

    10074/99/2014

      Admis

 

5500/99/2014

Admis

 

 

2019/99/2015

 

19.

Şc. Gimnaziala Heci - Lespezi

9792/99/2013

      Admis 208/99/2015      Admis

 

 

5924/99/2013

Admis

8495/99/2014

1400/99/2015

T: 29/04/15

2122/99/2015

1688/99/2015

T: 03/06/15

2871/99/2015

20.

Şc. Gimnaziala Sireţel

9807/99/2013

      Admis

 

5788/99/2014

      Admis

 

 

1898/99/2015

2723/99/2015

21.

Şc. Gimnaziala Rediu + Dumbrăviţa

11820/99/2013

      Admis

 

5492/99/2014

Admis

 

1694/99/2015

T: 07/05/2015

 

22.

Şc. Gimnaziala Ruginoasa

11822/99/2013         Admis

 

5491/99/2014

      Admis

 

Vrancianu Daniela- 701/99/2015

 

1905/99/2015

 

23.

Şc. Gimnaziala nr 1 Todireşti

     1664/99/2013

  Admis

 

 

 

2029/99/2015

2725/99/2015

24.

Şc. Gimnaziala Heleşteni

9791/99/2013

      Admis

 

10077/99/2014

1398/99/2015

T:27/05/2015

2026/99/2015.

2875/99/2015

25.

Şc. Oboroceni-locatie Şc. Gimnaziala Heleşteni

10278/99/2013      Admis

 

 

 

LOCAŢIE  LA

HELESTENI

Locatie la Helesteni

26.

Şc. Gimnaziala Muncelu de Sus

11618/99/2013

      Admis

2125/99/2015  

 

5922/99/2014

ADMIS

9739/99/2014

1686/99/2015

2731/99/2015

27.

Şc. Mogoşeşti-Siret-locatie Şc. Gimnaziala Muncelu de Sus

9811/99/2013      Admis

 

 

5922/99/2014

ADMIS

 

LOCAŢIE  LA

MUNCELU DE SUS

LOCAŢIE  LA

MUNCELU DE SUS

28.

Şc. Gimnaziala V. Alecsandri  Mirceşti

9815/99/2013

      Admis

 

 

5498/99/2014

      Admis

1464/99/2015

2868/99/2015

2364/99/2015

29.

Şc. Gimnaziala Răchiteni + Izvoarele

11616/99/2013

      Admis

 

8171/99/2014

ADMIS

 

 

1906/99/2015

2730/99/2015

1615/99/2015

T:06/05/2015(??)

30.

Şc. Gimnaziala Şcheia – A. I. Cuza

11407/99/2013

Admis

 

 

 

1904/99/2015

 

31.

Lic. T. B. Vodă - Hălăuceşti

9637/99/2013

      Admis

 

 

5499/99/2014

      Admis

8498/99/2014

 

2025/99/2015

2870/99/2015

32.

Şc. Gimnaziala Vînători

9809/99/2013

      Admis

 

5789/99/2014

ADMIS

1685/99/2015

T:04/05

1617/99/2015

1613/99/2015

T:04/05/15  

1908/99/2015

2366/99/2015

33.

Şc. Criveşti – Vînători

locatie

9788/99/2013

      Admis

 

5789/99/2014

ADMIS

 

LOCAŢIE  LA

VINATORI

LOCAŢIE  LA

VINATORI

34.

Şc. Hîrtoape – Vînători

locatie

9794/99/2013

      Admis

 

5789/99/2014

ADMIS

 

LOCAŢIE  LA

VINATORI

LOCAŢIE  LA

VINATORI

35.

Lic. M. Busuioc Paşcani

 

 

 

 

 

XXXX

 

37.

Liceul  MOLDOVA Tg. Frumos

10612/99/2013           Admis

2252/99/2014      Admis

1617/99/2015

 

5494/99/2014

Admis

1616/99/2015

8880/99/2014

 

 

2869/99/2015

38.

GPN  Tg. Frumos

11870/99/2013

Admis

 

 

 

 

 

NU ESTE CAZUL

39.

Şc. G. Ibrăileanu Tg. Frumos

11872/99/2013

Admis

 

9339/99/2014

Admis

2123/99/2015

(Butnaru Petru)

1899/99/2015

(Pufnei Nicoleta

Lungu Lenuta)

1900/99/2015

2726/99/2015

40.

Lic. Tehn. Special  TRINITAS Tg. Frumos

 

11559/99/2013  

   Admis

 

2015/99/2015

 

1693/99/2015

NU ESTE CAZUL

41.

Lic. Tehn. P. Rareş Tg. Frumos

 

11993/99/2013

      Admis

 

5490/99/2014

        ADMIS

708/99/2015

Admis

 

 

INTR.

NU ESTE CAZUL

42.

Şc. Gimnaziala P. Rareş Hîrlău

 

11408/99/2013      Admis

 

               

8461/99/2014

Admis

 

2023/99/2015

 

2367/99/2015

 

43.

Şc. Gimnaziala Pîrcovaci  Hîrlău

11882/99/2013

Admis

 

 

9337/99/2014

Admis

8888/99/2014

T: 04/05/15

2024/99/2015

 

44.

GPP  Hîrlău

11503/99/2013      Admis

 

9336/99/2014 Admis

9340/99/2014

2021/99/2015

NU ESTE CAZUL

45.

Lic. Tehn. Hîrlău

2542/99/2014

Admis

5493/99/2014

Admis

 

9343/99/2014

 

NU ESTE CAZUL

46.

Şc. Gimnaziala Balş

12155/99/2013           Admis

 

 

 

2022/99/2015

 

47.

Lic. Tehn. Brăeşti

11873/99/2013      Admis

 

 

3421/99/2015

 

1689/99/2015

2722/99/2015

48.

Şc. Gimnaziala Deleni

10279/99/2013

      Admis

 

10073/99/2014

 

8494/99/2014

 

2030/99/2015

2370/99/2015

49.

Şc.  Gimnaziala Maxut - Deleni

10392/99/2013

      Admis

 

5497/99/2014

Admis

9506/99/2014

 

2020/99/2015

2867/99/2015

50.

Şc. Gimnaziala Poiana - Deleni

10317/99/2013

      Admis

 

5495/99/2014

Admis

8496/99/2014

 

1620/99/2015

2876/99/2015

51.

Şc. Gimnaziala Scobinţi

10313/99/2013      Admis

 

8456/99/2014

Admis

 

1402/99/2015

T:24/04  

 

1907/99/2015

2877/99/2015

52.

Şc. Gimnaziala Sticlăria – Scobinţi

10316/99/2013

      Admis

 

8455/99/2014

Admis

 

 

1462/99/2015

 

 

53.

Şc. Gimnaziala D. Sturdza - Popeşti

11877/99/2013      Admis

 

9338/99/2014

Admis

1404/99/2015

T:06/05/2015

 

1687/99/2015

T:10/06/15

2878/99/2015

54.

Şcoala Normală V. LUPU Iaşi

 

 

 

 

 

XXXX

Nu este cazul

55.

Şc. Păuşeşti – Dumeşti

 

2251/99/2014

 

 

5017/99/2014

 

XXXX

Nu este cazul

56.

Şc. Gimnaziala Hărmăneşti

2540/99/2014

 

 

 

8883/99/2014

 

 

 

57.

Lic. Tehn. V. PAVELCU  Iaşi

 

4129/99/2014

 

 

1692/99/2015

 

58.

Şc. Gimnaziala Gîrbeşti – Ţibana

 

3075/99/2014

ADMIS

5793/99/2014

Admis

 

 

 

 

 

59.

Col Naţ. E. Racoviţă Iaşi

 

 

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

60.

Palatul Copiilor  Iaşi

 

 

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

61.

Şc. Sp. C. Păunescu Iaşi

 

 

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

62.

Lic. D. Cantemir Iaşi

 

 

 

 

XXXX

NU ESTE CAZUL

63.

Şc. Gh. I. Brătianu  Iaşi

 

 

 

 

XXXX

 

 

 

 

DOSARE PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE ABSOLVIRE – UNIVERSITATEA  SPIRU HARET

 

9507/99/2014 - (COJOCARU ANGELA)

8824/99/2014 – T:06.03.2015 - (CUIBUS MIHAELA)-RESPINS

8788/99/2014 – T:06.03.2015 - (BAEAN MARIA)-RESPINS

9365/99/2014 - (BRAN ELENA)-

8825/99/2014 – T:10.03.2015 - (BARGHIEL EMILIA)-ADMIS

8826/99/2014 - T:03/02/15 - (BAHNAREANU C-TIN)-ADMIS

8822/99/2014 - (DASCALU EMILIA)-ADMIS

 8823/99/2014 - (BOBA MARIA)

8821/99/2014 - (CIORNEI ELENA)

8817/99/2014 – T:10.03.2015 - (POPA ADRIANA)-ADMIS

8787/99/2014 - (MUSEI LUMINITA)-ADMIS

8789/99/2014 - (RUGINA MARIA)-ADMIS

8790/99/2014 – T:07.04.2015 - (RUGINA VASILE)-ADMIS

8791/99/2014 – T:05.03.2015 - (VORNICU MIHAELA)-ADMIS

8816/99/2014 – T:10.03.2015 - (TOFAN C-TIN)-ADMIS

8792/99/2014 – T:06.03.2015 - (LUPU LUIZA)-RESPINS

 

DOSARE PENTRU ANULARE DECIZII

 

Liceul Tehnologic Pentru Rares Tg Frumos: dosar         702/99/2015

 

 Scoala Gimnaziala D Sturdza Popesti: dosar nr 704/99/2015. T: 20/05/2015

 

 

SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT

SPIRU HARET – IAŞI

 

 

SITUAŢIA PROCESELOR

la data de 01.02.2015

 

Nr.

Crt.

 

UNITATEA ŞCOLARĂ

DOSARE

DOBANDĂ PE

 LEGEA 221/2008

DOSARE

DISTINCTIA „GHEORGHE LAZAR”

DOSARE

DOBANDĂ PE

 LEGEA 330/2009

+

285/2010

DOSARE PRIMA INSTALARE

 

 1.

Col. Naţ. M. Sadoveanu Paşcani

1665/99/2014

Admis

11693/99/2013-Macovei Liviu; Plescan Vasile Admis
5790/99/2014

      Admis

 

 

 2.

Col. Tehn. CF Unirea Paşcani

11405/99/2013

      Admis

 

 

5751/99/2014

Admis

 

 

 3.

Lic. M. Costin Paşcani

11687/99/2013

      Admis

11692/99/2013-

Suna Viorica

      Admis

8457/99/2014

T:11.02.2015

8887/99/2014

T: 14.01.15

8885/99/2014

(Nita)-t: 18/02

 

 4.

Şc.   I. Cantacuzino + locaţia

 I. Creangă

10390/99/2013

      Admis

2779/99/2014-Puiu Maria,Catiru Paula

      Admis

5791/99/2014

IN PRONUNTARE

 

 

 5.

Lic. Ec. N. Iorga Paşcani

11413/99/2013

      Admis

11692/99/2013

Spiridon Gheorghe Ardeleanu Gheorghe      Admis

5923/99/2014

Admis

 

 

 6.

 Şc.   Lunca + Blăgeşti

11617/99/2013

      Admis

 

10075/99/2014

 

Sargi Anastasia

Lacatus Ana Maria

Chitic Daniela

 

 7.

Şc. Sodomeni

11824/99/2013      Admis

 

 

5748/99/2014

Admis

 

 

 8.

GPN  nr. 1 Paşcani

10277/99/2013

      Admis

 

 

5501/99/2014

Admis

 

 

 9.

GPP  nr. 2 Paşcani

10393/99/2013

      Admis

11692/99/2013

DumitruMaria Pantelimon Veronica Petrusca Elisabeta      Admis

5501/99/2014

Admis

 

 

10.

GPP  nr. 3 Paşcani

10609/99/2013      Admis

11748/99/2013 –Coman

 Maria

 

8458/99/2014

T:23/02/2015

 

 

11.

GPP  nr 4 Paşcani

10390/99/2013

      Admis

 

 

5501/99/2014

Admis

 

 

12.

Şc. Moţca

 

8172/99/2014

      Admis

 

8173/99/2014

Termen: 11/02/2015

 

 

13.

Lic. Tehn. Cristeşti

9789/99/2013

      Admis

 

 

8460/99/2014

Admis

 

 

14.

Şc. Mirosloveşti

9813/99/2013

      Admis

 

 

8459/99/2014

 

 

15.

Şc. Ciohorăni

9787/99/2013

      Admis

 

 

 

8886/99/2014

T: 18/02/15

 

16.

Şc. Valea Seacă

1661/99/2013

      Admis

 

 

 

 

 

17.

Şc. Topile – V. Seacă

11555/99/2013      Admis

 

 

5735/99/2014

Admis

8882/99/2014

 T: 14.01.15

 

18.

Lic. Tehn. Tătăruşi

9810/99/2013

      Admis

 

9260/99/2014

T:25.02.2014

 

 

19.

Lic. Tehn. Lespezi

9795/99/2013

      Admis

    10074/99/2014

 

5500/99/2014

Admis

 

 

20.

Şc. Heci - Lespezi

9792/99/2013

      Admis 208/99/2015

 

 

5924/99/2013

Admis

8495/99/2014

T: 21/01

 

21.

Şc. Sireţel

9807/99/2013

      Admis

 

5788/99/2014

In pronuntare

 

 

22.

Şc. Rediu + Dumbrăviţa

11820/99/2013

      Admis

 

5492/99/2014

Admis

 

 

23.

Şc. Ruginoasa

11822/99/2013         Admis

 

5491/99/2014

In pronuntare

Vrancianu Daniela

 

24.

Şc. Todireşti

     1664/99/2013

  Admis

 

 

 

 

25.

Şc. Heleşteni

9791/99/2013

      Admis

 

10077/99/2014

 

 

26.

Şc. Oboroceni

10278/99/2013      Admis

 

 

 

 

27.

Şc. Muncelu de Sus

11618/99/2013

      Admis

 

5922/99/2014

T:30.03.2015

9739/99/2014

 

28.

Şc. Mogoşeşti-Siret

9811/99/2013      Admis

 

5922/99/2014

T:30.03.2015

 

 

29.

Şc. V. Alecsandri  Mirceşti

9815/99/2013

      Admis

 

5498/99/2014

      Admis

 

 

30.

Şc. Răchiteni + Izvoarele

11616/99/2013

      Admis

 

5794/99/2014

 

 

 

31.

Şc. Şcheia – A. I. Cuza

11407/99/2013

Admis

 

 

 

 

32.

Lic. T. B. Vodă - Hălăuceşti

9637/99/2013

      Admis

 

5499/99/2014

      Admis

8498/99/2014

T: 11/02

 

33.

Şc. Vînători

9809/99/2013

      Admis

 

 

5789/99/2014

In pronuntare

 

 

34.

Şc. Criveşti - Vînători

9788/99/2013

      Admis

 

 

5789/99/2014

In pronuntare

 

 

35.

Şc. Hîrtoape - Vînători

9794/99/2013

      Admis

 

 

5789/99/2014

In pronuntare

 

 

36.

Liceul  MOLDOVA Tg. Frumos

10612/99/2013           Admis

2252/99/2014      Admis

 

5494/99/2014

Admis

8880/99/2014

T: 19.12.14

 

37.

GPN  Tg. Frumos

 

11870/99/2013

      Admis

 

 

 

 

38.

Şc. G. Ibrăileanu Tg. Frumos

 

11872/99/2013

      Admis

 

 

9339/99/2014

Admis

 

 

39.

Lic. Tehn. Special  TRINITAS Tg. Frumos

 

11559/99/2013      Admis

 

 

 

 

 

40.

Lic. Tehn. P. Rareş Tg. Frumos

 

11993/99/2013

      Admis

 

 

5493/99/2014

In pronuntare

 

 

41.

Şc. P. Rareş Hîrlău

 

11408/99/2013      Admis

 

     5490/99/2014

Admis

8461/99/2014

T:25/02/2015

 

 

42.

Col. Naţ. Ştefan cel Mare Hîrlău

 

11406/99/2013      Admis

 

11691/99/2013

Oancea Gheorghe Oancea Mirela Sacaleanu Ioan

      Admis

 

 

 

43.

Şc. Pîrcovaci  Hîrlău

 

11882/99/2013

      Admis

 

 

9337/99/2014

8888/99/2014

T: 09/03/15

 

44.

GPP  Hîrlău

 

11503/99/2013      Admis

 

9336/99/2014

9340/99/2014

 

45.

Lic. Tehn. Hîrlău

2542/99/2014

Suspendat 24.11

 

 

 

9343/99/2014

 

46.

Şc. Balş

 

12155/99/2013      Admis

 

 

 

 

 

47.

Lic. Tehn. Brăeşti

11873/99/2013      Admis

 

 

 

 

 

48.

Şc. Deleni

10279/99/2013

      Admis

 

 

10073/99/2014

8494/99/2014

T:09/02

 

49.

Şc. Maxut - Deleni

10392/99/2013

      Admis

 

 

5497/99/2014

Admis

9506/99/2014

T: 04/02/2014

 

50.

Şc. Poiana - Deleni

10317/99/2013

      Admis

 

 

5495/99/2014

In pronuntare

8496/99/2014

T:09/02

 

51.

Şc. Scobinţi

10313/99/2013      Admis

 

 

8456/99/2014

Admis

 

 

52.

Şc. Sticlăria – Scobinţi

10316/99/2013

      Admis

 

 

8455/99/2014

 

 

53.

Şc. D. Sturdza - Popeşti

11877/99/2013      Admis

 

 

9338/99/2014

 

 

54.

Şcoala Normală V. LUPU Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

55.

Şc. Păuşeşti – Dumeşti

 

 

2251/99/2014

 

 

5017/99/2014

 

 

56.

Şc. Hărmăneşti

2540/99/2014

 

 

 

 

8883/99/2014

T:18/02/2015

 

57.

Lic. Tehn. V. PAVELCU  Iaşi

 

4129/99/2014

 

 

 

 

58.

Şc. Gîrbeşti – Ţibana

 

3075/99/2014

 

5793/99/2014

Admis

 

 

59.

Col Naţ. E Racoviţă Iaşi

 

 

 

 

 

 

60.

Palatul Copiilor  Iaşi

 

 

 

 

 

 

 

DOSARE PENTRU OBTINEREA DIPLOMEI DE LICENȚĂ – UNIVERSITATEA  SPIRU HARET

 

9507/99/2014 - (COJOCARU ANGELA)

8824/99/2014 – T:06.03.2015 - (CUIBUS MIHAELA)

8788/99/2014 – T:06.03.2015 - (BAEAN MARIA)

9365/99/2014 - (BRAN ELENA)

8825/99/2014 – T:10.03.2015 - (BARGHIEL EMILIA)

8826/99/2014 - T:03/02/15 - (BAHNAREANU C-TIN)

8822/99/2014 - (DASCALU EMILIA)

 8823/99/2014 - (BOBA MARIA)

8821/99/2014 - (CIORNEI ELENA)

8817/99/2014 – T:10.03.2015 - (POPA ADRIANA)

8787/99/2014 - (MUSEI LUMINITA)

8789/99/2014 - (RUGINA MARIA)

8790/99/2014 – T:07.04.2015 - (RUGINA VASILE)

8791/99/2014 – T:05.03.2015 - (VORNICU MIHAELA)

8816/99/2014 – T:10.03.2015 - (TOFAN C-TIN)

8792/99/2014 – T:06.03.2015 - (LUPU LUIZA)

 

PREŞEDINTE,

Prof. Mirel PRISTAVU

 

 

 

 

 

SITUATIA  INTRODUCERII  DOSARELOR

PE CALCULAREA DOBÂNZILOR

LA SUMELE CÂŞTIGATE PE LEGEA 221/2008

 

 

LOCALITATEA

 

UNITĂŢI ŞCOLARE

DOSARE

DOBANDĂ PE

 LEGEA 221/2008

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL

PAŞCANI

v  Col. Nat.  M.  Sadoveanu

ÎN LUCRU

v  Col. Tehnic. CF  Unirea

11405/99/2013

 

v  Liceul  Miron  Costin

11687/99/2013

 

v  Şc. Iordache Cantacuzino   + I.Creanga

10390/99/2013

v  Liceul Economic N.  Iorga

11413/99/2013

v  Şc. Lunca   + Blăgeşti

11617/99/2013 

v  Şc. Sodomeni

 

11824/99/2013

v  GPN  nr 1

10277/99/2013

 

v  GPP nr. 2

10393/99/2013

 

v  GPP nr. 3

 

10609/99/2013

v  GPP nr. 4

10390/99/2013

COMUNA  MOŢCA

v  Şc.  Motca

9812/99/2013

COMUNA  CRISTEŞTI

v  Şc.  Cristeşti

 

9789/99/2013

COMUNA MIROSLOVEŞTI

v  Şc.  Mirosloveşti

 

9813/99/2013

COMUNA  CIOHORĂNI

v  Şc. Ciohorăni

 

9787/99/2013

 

COMUNA V. SEACĂ

v  Şc.  Valea Seacă

ÎN LUCRU

v  Şc.  Topile

 

11555/99/2013

COMUNA  TĂTĂRUŞI

 

v  Lic. Tehn. Tătăruşi

9810/99/2013

COMUNA  LESPEZI

v  Lic. Tehnologic  Lespezi

 

9795/99/2013

v  Şc.  Heci

9792/99/2013

COMUNA   SIREŢEL

v  Şc.  Sireţel

9807/99/2013

 
COMUNA  RUGINOASA

v  Şc. Rediu +Dumbravita

 

11820/99/2013

v  Şc.  Ruginoasa

 

11822/99/2013

COMUNA  TODIREŞTI

v  Şc.  Todireşti

 ÎN LUCRU

 
COMUNA  HELEŞTENI

v  SAM   Heleşteni

9791/99/2013

 

v  Oboroceni

 

10278/99/2013

COMUNA

MOGOŞEŞTI-SIRET

 

v  Şc.  Muncelu de Sus

11618/99/2013 

 

v  Mogosesti-Siret

9811/99/2013

 

COMUNA  MIRCEŞTI

v  Şc.  „V. Alecsandri” Mirceşti

9815/99/2013

COMUNA  RĂCHITENI

v  Şc.  Răchiteni + Izvoarele

11616/99/2013

COMUNA A. I. CUZA

 

v  SAM  Şcheia

11407/99/2013

COMUNA  HALAUCEŞTI

v  Liceul  „B. VODĂ”  Hălăuceşti

9637/99/2013

 
 
COMUNA  VÎNĂTORI

v  Şc.  Vânători

9809/99/2013

 

v  Şc.  Crivesti

9788/99/2013

 

v  Şc.  HIRTOAPE

9794/99/2013

 

 

 

 

ORAŞUL

TG.  FRUMOS

v  Liceul Special „MOLDOVA”  –TG. FRUMOS

10612/99/2013

v  Grădiniţa cu program normal      TG.  FRUMOS

 introdus

v  Şcoala G. Ibrăileanu

      Tg. Frumos

 introdus

v  Liceul Special Tehnologic „TRINITAS” Tg. Frumos

 11559/99/2013

v  Liceul Tehnologic „Petru Rareş”

      TG. FRUMOS

 Introdus 

 

 

ORAŞUL

HÎRLĂU

v  Şcoala generală „P. RAREŞ” – HÎRLĂU

 11408/99/2013

v  Col. Naţional „ŞTEFAN CEL MARE” – HÎRLĂU

 11406/99/2013

v  Şcoala generală PÎRCOVACI – HÎRLĂU

 introdus

 v  GPP HARLAU

 11503/99/2013

     Comuna  BALŞ

v  Şcoala  generală  BALŞ

 

ÎN LUCRU

 Comuna  BRĂEŞTI

v  Liceul Tehn. BRĂEŞTI 

 

introdus

 
Comuna  DELENI

v  Şcoala gimnaziala DELENI

10279/99/2013

v  Şcoala generală MAXUT

10392/99/2013

v  Şcoala generală  POIANA

10317/99/2013

 

Comuna SCOBINŢI

v  Şcoala generală SCOBINŢI

10313/99/2013

v  Şcoala generală STICLĂRIA

10316/99/2013

 Comuna  POPEŞTI

v  Şcoala generală „D.  STURZA”  POPEŞTI

introdus

MUNICIPIUL IAŞI

v  Şcoala Normală „V. Lupu”

 ÎN LUCRU

Comuna DUMEŞTI

v  Şcoala generală PĂUŞEŞTI

 ÎN LUCRU

PREŞEDINTE,

Prof. Mirel PRISTAVU

 

 
 
 

Home | Despre noi | Conducere | Membri | Legislatie | Calculator | Procese | Consultatii juridice | C.A.R. | Galerie foto

 © 2002-2018 S.I.S.H. Iaşi. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to admin@sindicatulinvatamantspiruharetiasi.ro.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate 98 609 vizite, începând din 24.07.2013. Last modified: 02/09/17.