Bine aţi venit pe site-ul Sindicatului Invăţământ Spiru Haret Iaşi!
Educatie

Home | Stiri | Spiru Haret | Legaturi utile | Contact | Arhiva

 

Sindicatul eşti tu!     Un sindicat este puternic şi eficient prin membrii săi!     Fiecare dintre noi face sindicatul să fie ceea ce este!

Home
Despre noi
Conducere
Membri
Legislatie
Calculator
Procese
Consultatii juridice
C.A.R.
Galerie foto

 
Legislatie generala Legi educatie Contract colectiv Salarizare Proiecte de legi
 • LEGEA nr. 12 din 20 ianuarie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii[...]
 • HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 ianuarie 2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar[...]
 • ORDIN nr. 5144 din 15 decembrie 2014 privind organizarea şi desfăşurarea simulării evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2014-2015[...]
 • ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual[...]
 • ORDIN nr. 5113 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi al instituţiilor şi unităţilor subordonate/coordonate a căror activitate vizează învăţământul preuniversitar[...]
 • DECIZIE nr. 669 din 12 noiembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea învăţământului nr. 84/1995, art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a dispoziţiilor art. 61 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale[...]
 • ORDIN nr. 5109 din 12 decembrie 2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2015[...]
 • ORDIN nr. 4893 din 10 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015[...]
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 74 din 3 decembrie 2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014 şi unele măsuri bugetare [...]
 • INFORMARE ASUPRA DISCUTIILOR PURTATE IN CADRUL CONSILIULUI ECONOMIC SI SOCIAL[...]
 • NOUL CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ! [...]
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 22 septembrie 2014 privind stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea unor acte normative[citește]
 • Circulara MEN 54274 - 03.09.2014 - cu privire la reducerea normei didactice si pensionare [citește]
 • Informare asupra discutiilor purtate la M.E.N. in data de 03.09.2014 [citește]
 • ORDINUL MINISTRULUI EDUCAȚIEI NAȚIONALE nr. 5455/12.11.2013 pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor din 12 noiembrie 2013 privind acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar [citeste]
   
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 928/2013
  privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la capitolul 65.01 "Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum şi de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare [
  citeste]
   
 • LEGEA EDUCATIEI NATIONALE [citeste]
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 6 martie 2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011. [citeste]
 • HOTĂRÂRE nr. 72 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar.[citeşte]
 • ORDIN pentru modificarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, unitatile conexe, precum si a personalului de indrumare si control din inspectoratele scolare si a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 4865/2011. [citeste]
 • ORDONANTA DE URGENTA privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013[citeste]

 • ORDIN pentru modificarea Metodologiei privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5553/2011.[citeşte]
 
 
 

Home | Despre noi | Conducere | Membri | Legislatie | Calculator | Procese | Consultatii juridice | C.A.R. | Galerie foto

 © 2002-2018 S.I.S.H. Iaşi. Toate drepturile rezervate. Questions or problems regarding this web site should be directed to admin@sindicatulinvatamantspiruharetiasi.ro.
Rezoluţia recomandată: 1280x1024. Au fost contorizate 98 609 vizite, începând din 24.07.2013. Last modified: 02/09/17.